Szkolenia BHP

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla każdego pracodawcy z punktu widzenia prawa pracy zawartego w kodeksie pracy oraz rozporządzeniach właściwych ministrów.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 237 § 1 KP pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia wstępne i okresowe realizowane są na wysokim poziomie dla poszczególnych grup zawodowych, wraz z praktycznym i życiowym podejściem do problemów pracowniczych oraz realizowane są w miejscu i terminie wskazanym przez pracodawcę
 
Prowadzimy szkolenia BHP wstępne jaki i okresowe dla:
- pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
- pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych
- pracowników inżynieryjno -  technicznych
- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

szkolenia BHP Warszawa,bhp Warszawa

Kontakt

tel. 790 247 287

Ośrodek Edukacji Bezpiecznie Pracuj

ul. Reymonta 43,
05-070 Sulejówek,
mail: bhp@bezpieczniepracuj.pl


Pokaż Ośrodek Edukacji Zawodowej na większej mapie