Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, np. wypadki i choroby wynikające ze środowiska pracy lub ze sposobu wykonywania pracy.

Podstawa prawna:
Każdy pracodawca na mocy § 226 Kodeksu pracy zobowiązany jest ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Pracodawca powinien również poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
Natomiast § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy przez zapobieganie zagrożeniom. Obowiązek ten dotyczy zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą. Należy realizować go między innymi przez przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami na stanowisku.

Ocenę należy wykonać od razu po stworzeniu stanowisk pracy. Powinna być wykonana dla każdego rodzaju prac mających miejsce w zakładzie.    
Należy pamiętać o tym, że ocenę ryzyka wykonuje się dla wszystkich stanowisk pracy, dla których ocena nie była wykonana oraz wtedy, kiedy w miejscu pracy została wprowadzona zmiana.

szkolenia BHP Warszawa,bhp Warszawa


Kontakt

tel. 790 247 287

Ośrodek Edukacji Bezpiecznie Pracuj

ul. Reymonta 43,
05-070 Sulejówek,
mail: bhp@bezpieczniepracuj.pl


Pokaż Ośrodek Edukacji Zawodowej na większej mapie