Dokumentacja powypadkowa

Sporządzamy na Państwa zlecenie całe postępowanie powypadkowe (oględziny miejsca zdarzenia, wysłuchanie poszkodowanego i świadków wypadku oraz inne niezbędne czynności) dla pracowników którzy ulegli wypadkowi w pracy bądź wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 234. § 1 KP w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Data sporządzenia protokołu powinna zmieścić się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wypadku bez względu na dni tygodnia i odpowiadać dacie faktycznego jego sporządzenia.

szkolenia BHP Warszawa,bhp Warszawa


Kontakt

tel. 790 247 287

Ośrodek Edukacji Bezpiecznie Pracuj

ul. Reymonta 43,
05-070 Sulejówek,
mail: bhp@bezpieczniepracuj.pl


Pokaż Ośrodek Edukacji Zawodowej na większej mapie