Szkolenia BHP

Ocena Ryzyka Zawodowego

Usługi BHP

SZKOLENIA BHP

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia BHP pomagają zminimalizować ryzyko wypadków i chorób zawodowych, co przekłada się na lepsze samopoczucie pracowników oraz efektywność firmy. Ponadto, zgodność z przepisami BHP to obowiązek prawny każdego pracodawcy, który wymaga regularnego szkolenia pracowników.

Szkolenia dla pracodawców

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to kluczowe elementy każdej organizacji. Dlatego szkoląc pracodawców i osoby kierujące pracownikami przekazujemy im nie tylko wiedzę, ale również umiejętności niezbędne do zachowania bezpiecznego środowiska pracy.

Szkolenia wstępne BHP dla nowych pracowników

Oferujemy kompleksowe szkolenia wstępne dla nowych pracowników, które obejmują podstawowe zasady BHP, procedury i zasady bezpieczeństwa oraz obsługę podstawowego sprzętu.

Szkolenia okresowe BHP dla stałych pracowników

Zorganizujmy dla Twoich pracowników regularne szkolenia okresowe, aby aktualizować ich wiedzę z zakresu BHP, omawiać nowe przepisy dostosowane do specyfiki branży i stanowsik pracy.

Szkolenia specjalistyczne

Dla firm o szczególnych potrzebach oferujemy szkolenia specjalistyczne, np. obsługę sprzętu specjalistycznego, prace na wysokości czy prace z substancjami chemicznymi. Organizujemy również szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

Nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę z zakresu BHP. Dostosowujemy programy szkoleń do specyfiki branży i charakteru pracy, co pozwala lepiej przygotować pracowników do realnych sytuacji. Oferujemy szkolenia stacjonarne oraz online, dostosowując się do potrzeb naszych klientów.

W ramach wykonywanych usług zapewniamy terminową aktualizację wszystkich szkoleń BHP oraz dokumentacji zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawnych.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Analiza i dokumentowanie ryzyka zawodowego

Ocena Ryzyka Zawodowego to nie tylko wymóg prawnie regulowany w Kodeksie Pracy, ale przede wszystkim strategia zabezpieczająca przed potencjalnymi zagrożeniami w miejscu pracy. Prawidłowo przeprowadzona ocena pozwala na identyfikację, analizę i minimalizację ryzyka, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa pracowników oraz efektywność firmy.

Nasi wyspecjalizowani eksperci z zakresu BHP przeprowadzają kompleksową ocenę ryzyka zawodowego dostosowaną do specyfiki Twojej branży. Analizujemy wszystkie obszary działalności, uwzględniając zarówno ryzyko fizyczne, jak i psychospołeczne. Rozumiemy, że każda firma jest inna. Dlatego nasze oceny ryzyka są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta, biorąc pod uwagę specyfikę branży, rodzaj wykonywanej pracy oraz istniejące procedury w zakresie BHP.

Po przeprowadzeniu oceny otrzymasz od nas karty oceny ryzyka zawodowego zawierające identyfikację potencjalnych zagrożeń na stanowiskach pracy, analizę ryzyka oraz rekomendacje dotyczące działań prewencyjnych.

Nasze oceny ryzyka są zgodne z obowiązującymi przepisami, zapewniając Ci spokój i pewność, że spełniasz wszystkie wymogi prawne. Razem z nami stworzysz bezpieczne środowisko pracy i zminimalizujesz ryzyko potencjalnych zagrożeń.

OBSŁUGA FIRM

Usługi i obsługa firm w zakresie BHP

Każdy przedsiębiorca zatrudniając pracowników przyjmuje na siebie szereg obowiązków oraz pełną odpowiedzialność w zakresie BHP, w tym zapewnienie bezpiecznych stanowisk pracy oraz odpowiednich szkoleń, instrukcji i procedur. Nasz zespół, stworzony z ludzi dla których bezpieczeństwo pracowników i pracodawców jest pasją, pomaga pracodawcom spełnić wymagania w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

W ramach kopleksowej obsługi oferujemy:

  • stały nadzór oraz okresowe przeglądy i audyty BHP
  • obsługa postępowań powypadkowych
  • przeglądy techniczne środków ochrony osobistej
  • koordynacja działań BHP dla inwestycji budowlanych
  • realizacja zadań koordynatora BHP
  • wdrażanie norm i procedur
  • doradztwo BHP
  • doradztwo w zakresie prawa pracy
  • obsługa firm w zakresie kadr i płac


Chętnie nawiążemy współpracę z każdą firmą i z każdym przedsiębiorcą, którzy potrzebują pomocy w wyżej wymienionych obszarach. Gwarantujemy kompletną i kompetentną obsługę oraz indywidualne podejście. W ramach dłuższej współpracy pomożemy dostosować przedsiębiorstwo do zmieniających się przepisów prawa, jak również przypilnujemy wszystkich wymaganych terminów.

Naszym celem jest wszechstronne wspieranie Klientów gwarantując najwyższą jakość usług.

MEDYCYNA PRACY

PRAGAMED - gabinet medycyny pracy

Badania medycyny pracy

W myśl obowiązujących przepisów, każdy przedsiębiorca zatrudniając pracowników przyjmuje na siebie szereg obowiązków oraz pełną odpowiedzialność w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakładzie pracy w tym za profilaktyczną ochronę zdrowia zatrudnianych pracowników. Jednym z podstawowych obowiązków, wymienionych w Kodeksie Pracy, jest dopilnowanie aby pracownik przed dopuszczeniem do pracy posiadał aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku a także odbył przeszkolenie w zakresie BHP. W związku z tym, obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie przyszłych, jak i obecnych pracowników na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy.

Wychodząc na przeciw naszym Klientom zapraszamy do PRAGAMED www.pragamed.pl gdzie Państwa pracownicy wykonają profilaktyczne badania lekarskie.

Odwiedź przychodnię PRAGAMED
Skierowanie na badanie medycyny pracy

Skierowanie na badania medycyny pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie przyszłych, jak i obecnych pracowników na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W tym momencie bardzo często pojawiają się u pracodawcy wątpliwości, pytania oraz problemy związane z procedurą kierowania pracowników na badania jak i poprawnym wypełnieniem samego skierowania. Zapraszamy do serwisu www.skierowanienabadanie.pl gdzie Państwo dowiedzą się jak i kiedy kierować pracownika na profilaktyczne badania lekarskie. Serwis oferuje narzędzie, które pozwala w prosty sposób wypełnić i wygenerować skierowanie, zapisać dokument w formacie pliku pdf lub wydrukować.

Odwiedź stronę - wystaw skierowanie

Wstępne i Okresowe Szkolenia BHP, Ocena Ryzyka Zawodowego, Szkolenia online, Medycyna Pracy

O NAS

Bezpiecznie Pracuj

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, każdy przedsiębiorca zatrudniając pracowników przyjmuje na siebie szereg obowiązków oraz pełną odpowiedzialność w zakresie BHP, w tym zapewnienie bezpiecznych stanowisk pracy oraz odpowiednich szkoleń, instrukcji i procedur. Nasz zespół, stworzony z ludzi dla których bezpieczeństwo pracowników i pracodawców jest pasją, pomaga pracodawcom spełnić wymagania w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Oferujemy usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie prawa pracy, BHP, kwalifikacji i kursów zawodowych, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia i doradztwo realizowane są na wysokim poziomie, wraz z praktycznym i życiowym podejściem do problemów pracowniczych. Wysokie umiejętności, kompetencje i wieloletnie dośwadczenie pozwalają nam rozwikłać pozornie najtrudniejsze kwestie techniczne oraz organizacyjno-prawne.

Naszym celem jest wszechstronne wspieranie Klientów gwarantując najwyższą jakość usług.

Oferujemy także realizację zadań służby BHP w tym stały nadzór BHP w firmach lub koordynację działań w zakładach pracy i inwestycjach budowlanych. Zapewniamy fachową obsługę Klientów, indywidualnie podejście oraz elastyczną ofertę usług, którą każdorazowo dopasowujemy do potrzeb danego przedsiębiorstwa. W ten sposób możemy jeszcze lepiej odpowiadać na zróżnicowane potrzeby firm reprezentujących różne gałęzie biznesu.

W ramach wykonywanych usług zapewniamy terminową aktualizację wszystkich szkoleń BHP oraz dokumentacji zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawnych.

KONTAKT

OBSŁUGA FIRM
UMOWY

+48 731 991 199

bhp@bezpieczniepracuj.pl

SZKOLENIA BHP
OCENA RYZYKA

+48 790 537 127

szkolenia@bezpieczniepracuj.pl

ul. Mińska 25 lok. 301B
03-808 Warszawa