Szkolenia BHP

Ocena Ryzyka Zawodowego

Usługi BHP

FIRMA

Bezpiecznie Pracuj

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, każdy przedsiębiorca zatrudniając pracowników przyjmuje na siebie szereg obowiązków oraz pełną odpowiedzialność w zakresie BHP, w tym zapewnienie bezpiecznych stanowisk pracy oraz odpowiednich szkoleń, instrukcji i procedur. Nasz zespół, stworzony z ludzi dla których bezpieczeństwo pracowników i pracodawców jest pasją, pomaga pracodawcom spełnić wymagania w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Oferujemy usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie prawa pracy, BHP, kwalifikacji i kursów zawodowych, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia i doradztwo realizowane są na wysokim poziomie, wraz z praktycznym i życiowym podejściem do problemów pracowniczych. Wysokie umiejętności, kompetencje i wieloletnie dośwadczenie pozwalają nam rozwikłać pozornie najtrudniejsze kwestie techniczne oraz organizacyjno-prawne.

Naszym celem jest wszechstronne wspieranie Klientów gwarantując najwyższą jakość usług.

Oferujemy także realizację zadań służby BHP w tym stały nadzór BHP w firmach lub koordynację działań w zakładach pracy i inwestycjach budowlanych. Zapewniamy fachową obsługę Klientów, indywidualnie podejście oraz elastyczną ofertę usług, którą każdorazowo dopasowujemy do potrzeb danego przedsiębiorstwa. W ten sposób możemy jeszcze lepiej odpowiadać na zróżnicowane potrzeby firm reprezentujących różne gałęzie biznesu.

W ramach wykonywanych usług zapewniamy terminową aktualizację wszystkich szkoleń BHP oraz dokumentacji zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawnych.

OFERTA

Szkolenia BHP

Szkolenia organizujemy w formie stacjonarnej jak i online za pomocą platform komunikacyjnych.
W zakresie szkoleń, dla wszystkich typów stanowisk pracy, prowadzimy:

 • szkolenia dla pracodawców
 • szkolenia dla osób kierujących pracownikami
 • wstępne szkolenia w dziedzinie BHP
 • wstępne szkolenia online w dziedzinie BHP
 • okresowe szkolenia w dziedzinie BHP
 • okresowe szkolenia dla służby BHP
 • szkolenia stanowiskowe - hakowy, sygnalista
 • szkolenia - praca na wysokości
 • szkolenia ochrony przeciwpożarowej
 • szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej

Dokumentacja BHP

W ramach wymaganej przepisami prawa dokumentacji BHP oferujemy wykonanie:

 • identyfikacja czynników w środowisku pracy
 • opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
 • coroczne raporty BHP w zakładzie pracy
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych
 • opracowanie instrukcji eksploatacji
 • opracowanie regulaminów i procedur
 • prowadzenie wymaganych rejestrów
 • opracowanie planu BIOZ
 • opracowanie IBWR

Usługi BHP

Kompleksowa obsługa firm z zakresu BHP w tym realizacja zadań służby BHP w szczególności:

 • stały nadzór oraz okresowe przeglądy i audyty BHP
 • obsługa postępowań powypadkowych
 • przeglądy techniczne środków ochrony osobistej
 • koordynacja działań BHP dla inwestycji budowlanych
 • realizacja zadań koordynatora BHP
 • wdrażanie norm i procedur
 • doradztwo w zakresie prawa pracy
 • obsługa firm w zakresie kadr i płac

Kursy zawodowe

Organiujemy szkolenia i kursy rozszerzające kwalifikacje zawodowe pracowników i pracodawców.

 • kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • kursy na operatorów wózków widłowych
 • kursy na operatorów urządzeń transportu bliskiego

MEDYCYNA PRACY

PRAGAMED - gabinet medycyny pracy

Badania medycyny pracy

W myśl obowiązujących przepisów, każdy przedsiębiorca zatrudniając pracowników przyjmuje na siebie szereg obowiązków oraz pełną odpowiedzialność w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakładzie pracy w tym za profilaktyczną ochronę zdrowia zatrudnianych pracowników. Jednym z podstawowych obowiązków, wymienionych w Kodeksie Pracy, jest dopilnowanie aby pracownik przed dopuszczeniem do pracy posiadał aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku a także odbył przeszkolenie w zakresie BHP. W związku z tym, obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie przyszłych, jak i obecnych pracowników na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy.

Wychodząc na przeciw naszym Klientom zapraszamy do PRAGAMED www.pragamed.pl gdzie Państwa pracownicy wykonają profilaktyczne badania lekarskie.

Odwiedź przychodnię PRAGAMED
Skierowanie na badanie medycyny pracy

Skierowanie na badania medycyny pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie przyszłych, jak i obecnych pracowników na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W tym momencie bardzo często pojawiają się u pracodawcy wątpliwości, pytania oraz problemy związane z procedurą kierowania pracowników na badania jak i poprawnym wypełnieniem samego skierowania. Zapraszamy do serwisu www.skierowanienabadanie.pl gdzie Państwo dowiedzą się jak i kiedy kierować pracownika na profilaktyczne badania lekarskie. Serwis oferuje narzędzie, które pozwala w prosty sposób wypełnić i wygenerować skierowanie, zapisać dokument w formacie pliku pdf lub wydrukować.

Odwiedź stronę - wystaw skierowanie

Wstępne i Okresowe Szkolenia BHP, Ocena Ryzyka Zawodowego, Szkolenia online, Medycyna Pracy

KONTAKT

+48 731 991 199

bhp@bezpieczniepracuj.pl

ul. Mińska 25 lok. 301B
03-808 Warszawa